Regulamin

Reklama dźwiękowa w radio

 • Dobrze przemyślany tekst należy przesłać pocztą email na adres studia.
 • W zamówieniu powinny być zawarte wszystkie dane zleceniodawcy potrzebne do wypisania faktury, (wypełnij formularz).
 • Wszystkie słowa obcojęzyczne występujące w reklamie powinny być napisane fonetycznie w języku polskim.
 • Ilość słów zawartych w spocie, przy normalnym czytaniu nie może przekroczyć limitu czasu określonego dla danej reklamy.
 • Jeśli nie macie państwo pomysłu na tekst i scenariusz, to na podstawie przesłanych słów kluczowych nie odpłatnie pomożemy w napisaniu gotowego spotu.
 • Po zatwierdzeniu tekstu przystępujemy do wyboru lektora z naszego
  banku głosów.
 • Za wszelkiego rodzaju poprawki wynikające nie z winy studia Gołda Records doliczana jest opłata pokrywająca koszt przyjazdu i ponownego nagrania lektora.
 • Gotowy spot reklamowy wysyłany jest do zleceniodawcy pocztą email w dowolnie wybranym formacie (najczęściej plik mp3), lub w przypadku filmów reklamowych udostępniany na serwerze poprzez FTP
 • Po zaksięgowaniu należności za produkcje reklamy wysyłana jest faktura i metryczka – dokument upoważniający do emisji.