Reklama dźwiękowa emisja w Halach targowych 140 zł
Spot radiowy emisja regionalna 250 zł
Reklama radiowa o zasięgu ogólnopolskim 600 zł
Zapowiedzi telefoniczne 120 zł